OilForce Previous item Strong Razrjeđivač Akrilni Next item Nitro MAX

OilForce

OilForce

Razrjeđivač je lakohlapljivo otapalo ili smjesa otapala koja služi za razrjeđivanje (smanjenje viskoznosti) boja i lakova (nalič) sve do viskoznosti prikladne za način njihova nanošenja (premazivanje, štrcanje, uranjanje) na podlogu. Tijekom nanošenja i sušenja naliča razrjeđivač ishlapi s otapalima koja su boje i lakovi izvorno sadržavali. Razrjeđivač se rabi i za pranje površina prije njihova lakiranja te za pranje opreme i pribora. Najviše su u uporabi takozvane uljane boje ili alkidni razrjeđivač za alkidne, nitrorazrjeđivač za celuloznonitratne (nitrocelulozne) i voda za vodotopljive i disperzijske boje i lakove (vezivo).
  • Razrjeđivač sporog sušenja i karakterističnog uljnog mirisa od najkvalitetnijih ugljikovodika
  • Baziran na naftnim derivatima
  • Koristi se za razrjeđivanje i čišćenje uljnih i sintetičkih boja, za čišćenje i pranje alata nakon korištenja istih te za odmašćivanje svih površina

Dostupna pakiranja (L): 5, 10, 20, 200, 1000

Kontaktirajte nas!

Za dodatne informacije o dostupnosti, cijenama, mogućnostima isporuke, testnim uzorcima nas kontaktirajte na:

e-mail: info@premifab.hr

tel: +385 1 5513 086