Zbrinjavanje opasnog otpada

Opasan otpad obuhvaća široki niz različitih kategorija opasnih tvari u svim agregatnim stanjima. Za identificiranje otpada koristi se Katalog otpada iz Pravilnika o katalogu otpada („Narodne novine“ br. 90/15) unutar kojeg društvo Premifab d.o.o. može pronaći 84 ključnih brojeva otpada za svoje procese skladištenja i regeneracije, a sukladno važećoj dozvoli za gospodarenje opasnim otpadom na lokaciji Poduzetnička ulica 8, Kerestinec, HR-10431 Sveta Nedelja. Poslujemo u skladu sa svim pravnim propisima Republike Hrvatske: Zakon o gospodarenju otpadom (”Narodne novine” br. 84/21), Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 81/20), Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji uključuju gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša.