Zbrinjavanje opasnog otpada

Opasan otpad obuhvaća široki niz različitih kategorija opasnih tvari u svim agregatnim stanjima. Sukladno važećoj dozvoli za gospodarenje opasnim otpadom na lokaciji Poduzetnička ulica 8, Kerestinec, HR-10431 Sveta Nedelja možemo zaprimiti 48 ključnih brojeva otpada. Poslujemo u skladu sa svim važećim pravnim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije: Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti okoliša te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji uključuju gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša.