Prijevoz opasnih tvari

Kako je osnovna djelatnost društva Premifab d.o.o. zbrinjavanje i oporaba opasnog otpada, logičan korak bio je uložiti u vlastito vozilo za prijevoz opasnih tvari. S opasnim tvarima mora se postupati propisno i s dodatnom pažnjom, stoga smo odlučili kupcima ponuditi prijevoz opasnih tvari. Naše vozilo u potpunosti je opremljeno u skladu s  ADR propisima, a

Read more

Regeneracija otpadnih otapala

Regeneracija otpadnog otapala je prerada fizikalno-kemijskim postupcima u svrhu dobivanja sirovine (regenerata), a obuhvaća postupak separacije i izolacije korisnih organskih otapala iz otpada na temelju razlika u svojstvima pojedinih komponenata otpada. Osnovne operacije regeneracije u društvu Premifab d.o.o. su isparavanje te kondenziranje željenog kemijskog spoja u otpadu pomoću postrojenja za destilaciju najviših standarda, elektronički upravljanih

Read more

Kemijski leasing

Društvo Premifab d.o.o. razvija poslovni model usmjeren na pružanje usluge kojim se pomiče fokus s povećanja obujma prodaje kemikalija prema pristupu dodane vrijednosti. Koncept se temelji na ideji čistije proizvodnje odnosno prevenciji onečišćenja. Osnovni cilj je smanjenje potrošnje kemikalija kao rezultat ekonomskih interesa korisnika i proizvođača i/ili dobavljača. Poslovni model koji funkcionira na navedeni način

Read more

Zbrinjavanje opasnog otpada

Opasan otpad obuhvaća široki niz različitih kategorija opasnih tvari u svim agregatnim stanjima. Sukladno važećoj dozvoli za gospodarenje opasnim otpadom na lokaciji Poduzetnička ulica 8, Kerestinec, HR-10431 Sveta Nedelja možemo zaprimiti 48 ključnih brojeva otpada. Poslujemo u skladu sa svim važećim pravnim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije: Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o gospodarenju

Read more