Povećanje konkurentnosti društva PREMIFAB unapređenjem sustava upravljanja kvalitetom

EU-footer_premifab

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

KORISNIK:
PREMIFAB d.o.o., Kerestinec

NAZIV PROJEKTA:
„Povećanje konkurentnosti društva PREMIFAB unapređenjem sustava upravljanja kvalitetom“

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Društvo PREMIFAB d.o.o. provelo je projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti društva PREMIFAB unapređenjem sustava upravljanja kvalitetom“. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, kod Poziva: KK.03.2.1.14, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta društvo je uvelo sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za akreditaciju laboratorija te EMAS certifikat kao sustav za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Rezultati projekta su izdani EMAS certifikat i certifikat za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Zahvaljujući provedbi projekta društvo je unaprijedilo 8 poslovnih procesa te povećalo svoju konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
243.250,00 HRK

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
187.100,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
159.035,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
15. srpnja 2020. god. – 15. veljače 2021. god.

KONTAKT OSOBA:
Igor Oreški, igor.oreski@premifab.hr

KORISNI LINKOVI:
www.strukturnifondovi.hr
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća PREMIFAB d.o.o.