Usluge

ČIME SE BAVIMO

Usluge

Prijevoz opasnih tvari
Kemijski leasing
Kemijski proizvodi
Laboratorijske usluge
Regeneracija otpadnih otapala
Zbrinjavanje opasnog otpada
Zbrinjavanje opasnog otpada

Opasan otpad obuhvaća široki niz različitih kategorija opasnih tvari u svim agregatnim stanjima. Sukladno važećoj dozvoli za gospodarenje opasnim otpadom na lokaciji Poduzetnička ulica 8, Kerestinec, HR-10431 Sveta Nedelja možemo zaprimiti 48 ključnih brojeva otpada. Poslujemo u skladu sa svim važećim pravnim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije: Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o gospodarenju

Više
Regeneracija otpadnih otapala

Regeneracija otpadnog otapala je prerada fizikalno-kemijskim postupcima u svrhu dobivanja sirovine (regenerata), a obuhvaća postupak separacije i izolacije korisnih organskih otapala iz otpada na temelju razlika u svojstvima pojedinih komponenata otpada. Osnovne operacije regeneracije u društvu Premifab d.o.o. su isparavanje te kondenziranje željenog kemijskog spoja u otpadu pomoću postrojenja za destilaciju najviših standarda, elektronički upravljanih

Više
Prijevoz opasnih tvari

Kako je osnovna djelatnost društva Premifab d.o.o. zbrinjavanje i oporaba opasnog otpada, logičan korak bio je uložiti u vlastito vozilo za prijevoz opasnih tvari. S opasnim tvarima mora se postupati propisno i s dodatnom pažnjom, stoga smo odlučili kupcima ponuditi prijevoz opasnih tvari. Naše vozilo u potpunosti je opremljeno u skladu s  ADR propisima, a

Više
Laboratorijske usluge
Više
Kemijski proizvodi
Više
Kemijski leasing

Društvo Premifab d.o.o. razvija poslovni model usmjeren na pružanje usluge kojim se pomiče fokus s povećanja obujma prodaje kemikalija prema pristupu dodane vrijednosti. Koncept se temelji na ideji čistije proizvodnje odnosno prevenciji onečišćenja. Osnovni cilj je smanjenje potrošnje kemikalija kao rezultat ekonomskih interesa korisnika i proizvođača i/ili dobavljača. Poslovni model koji funkcionira na navedeni način

Više