Povećanje konkurentnosti društva PREMIFAB uvođenjem informacijsko komunikacijske tehnologije

EU-footer_premifab

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

KORISNIK:
PREMIFAB d.o.o., Kerestinec

NAZIV PROJEKTA:
„Povećanje konkurentnosti društva PREMIFAB uvođenjem informacijsko komunikacijske tehnologije“

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Društvo PREMIFAB d.o.o. provelo je projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti društva PREMIFAB uvođenjem informacijsko komunikacijske tehnologije“. Projekt je obuhvaćao uvođenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodni proces. Realizacijom projekta društvo povećava obujam poslovanja, zaposlenost, prihod od prodaje te u konačnici i konkurentnost. Izravnu korist ima menadžment društva, zaposlenici, poslovni partneri i lokalna zajednica. S obzirom da društvo teži poboljšanju svoje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu kao imperativ ima povećanje obujma poslovanja te modernizaciju poslovanja. Provedbom projekta povećat će se prihod od prodaje, zaposlenost, a u konačnici i konkurentnost.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Realizacijom projekta je planirano povećanje prihoda od prodaje, povećanje zaposlenosti i unaprjeđenje poslovnih procesa društva. U sklopu projekta nabavljana su informacijsko-komunikacijska rješenja (poslovno informacijski sustav, neprekidno napajanje i ručni terminali).

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
405.039,38 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
197.780,16 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
16. prosinac 2019. god. – 16. lipanj 2021. god.

KONTAKT OSOBA:
Igor Oreški, igor.oreski@premifab.hr

KORISNI LINKOVI:
www.strukturnifondovi.hr
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezijaSadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća PREMIFAB d.o.o.