Razvoj nove tehnologije za učinkovitiju oporabu otapala i drugih vrsta opasnog otpada

EU-footer_premifab

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

KORISNIK:
PREMIFAB d.o.o., Kerestinec

NAZIV PROJEKTA:
„Razvoj nove tehnologije za učinkovitiju oporabu otapala i drugih vrsta opasnog otpada“

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Realizacija ovog projekta omogućit će razvoj tehnologije oporabe otpadnog industrijskog mulja koji ostaje nepročišćen u procesu regeneracije otapala i drugih opasnih otpada. Provedba istraživanja podrazumijeva prilagodbu proizvodnog procesa i uvođenje nove aktivnosti destilacije i filtracije otpada zahvaljujući kojima će se iz preostalog mulja moći dobiti korisne substance za proizvodnju novih proizvoda.

Korisnik Premifab d.o.o. provodi projekt u suradnji s Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Procesom istraživanja i razvoja razvit će se inovativna tehnologija oporabe preostalog opasnog mulja u korisnu sirovinu za daljnje proizvodne procese u industriji na način da će se detaljnom analizom fizikalnih i kemijskih svojstava iz pojedinih tokova otpadnog mulja detektirati sve potencijalno problematične parametre koje je, kemijskim procesima, potrebno ukloniti. Uspješnom realizacijom ovog projekta Korisnik Premifab d.o.o. će razviti tehnologiju koja će učinkovito iskorištavati otpadni mulj iz najvažnijih i najčešćih tokova otpadnih otapala i drugih opasnih otpada.

Istraživanje ima za cilj osigurati i sve parametre za ukidanje statusa otpada iskoristivom mulju i njegovu primjenu kao sirovine u proizvodnim procesima te patentiranje novonastalih proizvoda.

Provedba projekta omogućit će također povećanje kapaciteta Korisnika za provedbu aktivnosti istraživanja i razvoja, uspostavu učinkovite suradnje sa znanstveno-istraživačkim sektorom te stvaranje pretpostavki za buduće aktivnosti razvoja inovacija.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
13.368.003,66 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
6.432.879,72 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
15. kolovoza 2020. – 15. kolovoza 2023. god.

KONTAKT OSOBA:
Igor Oreški, igor.oreski@premifab.hr

KORISNI LINKOVI:
www.strukturnifondovi.hr
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća PREMIFAB d.o.o.