Laboratorijske usluge

Istraživanje i razvoj proizvoda jedna su od glavnih premisa društva Premifab d.o.o. Vizija proizvoda prilagođenog kupcu i njegovoj željenoj upotrebi, kao i procjena kvalitete ulaznog i regeneriranog materijala, razlozi su osnivanja vlastitog analitičko-kemijskog laboratorija – Laboratorij za organska otapala.

Prva faza procjene otapala podrazumijeva klasificiranje regeneriranih otapala kao prihvatljivo ili neprihvatljivo za regeneraciju, što se bazira na sastavu, udjelima nepoželjnih komponenti i samoj opasnosti procesa obrade. U drugoj fazi procjene prihvatljivih otapala, a nakon detaljne analize sastava dobivenih uzoraka, procjenjuje se kvaliteta procesa regeneracije što uključuje učinkovitost obrade te samu mogućnost upotrebe regenerata. Ta faza uključuje i regeneraciju na velikoj skali i kontinuirana analiza sastava prema potrebi.

Metode određivanja:

  • Plinski kromatograf (GC) za određivanje udjela pojedinog organskog otapala;
  • Karl-Fischer kulometrijski titrator (KFT) za određivanje udjela vode;
  • Određivanje vrijednosti pH;
  • Mjerenje specifične električne provodljivosti;
  • Određivanje gustoće.

Sve standardne procedure u laboratoriju radimo prema GLP-u (good laboratory practice).

Područje akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 odnosi se na ispitivanje otpadnih uzoraka, regenerata i kemikalija na bazi organskih spojeva, a akreditirali smo dvije vlastite ispitne metode – određivanje udjela vode Karl Fischerovom kulometrijskom titracijom i ispitivanje sastava plinskom kromatografijom (GC-FID).

KONTAKT

Laboratorij za organska otapala (LOO)
Poduzetnička ulica 8, Kerestinec, 10431 Sveta Nedelja
E: loo@premifab.hr

tel: +385 1 5513 086