Kemijski leasing

Društvo Premifab d.o.o. razvija poslovni model usmjeren na pružanje usluge kojim se pomiče fokus s povećanja obujma prodaje kemikalija prema pristupu dodane vrijednosti. Koncept se temelji na ideji čistije proizvodnje odnosno prevenciji onečišćenja. Osnovni cilj je smanjenje potrošnje kemikalija kao rezultat ekonomskih interesa korisnika i proizvođača i/ili dobavljača. Poslovni model koji funkcionira na navedeni način jest “kemijski leasing”. Za razliku od tradicionalnog modela poslovanja, u ovom konceptu proizvođači prodaju funkcije kemikalije, a funkcionalna jedinica (npr. količina iskorištenog/regeneriranog i vraćenog otapala koje kruži između potrošača i zbrinjavatelja) predstavlja temelj obračuna odnosno plaćanja ukoliko je takav model moguće implementirati. Takvim odvajanjem plaćanja od količine novih kemikalija kemijski leasing potiče bolje i učinkovitije upravljanje kemikalijama te rezultira pozitivnim utjecajem na okoliš, smanjenjem rizika za ljudsko zdravlje kao i financijskim uštedama, kako kod proizvođača/dobavljača kemikalija tako i kod korisnika.

Zainteresiranim klijentima možemo pomoći u razradi i primjeni modela kemijskog leasinga unutar svojih proizvodnih procesa.