Kemijski proizvodi

RAZRJEĐIVAČI

Razrjeđivač je lakohlapljivo otapalo ili smjesa otapala koja služi za razrjeđivanje (smanjenje viskoznosti) boja i lakova (nalič) sve do viskoznosti prikladne za način njihova nanošenja (premazivanje, štrcanje, uranjanje) na podlogu. Tijekom nanošenja i sušenja naliča razrjeđivač ishlapi s otapalima koja su boje i lakovi izvorno sadržavali. Razrjeđivač se rabi i za pranje površina prije njihova lakiranja te za pranje opreme i pribora. Najviše su u uporabi takozvane uljane boje ili alkidni razrjeđivač za alkidne, nitrorazrjeđivač za celuloznonitratne (nitrocelulozne) i voda za vodotopljive i disperzijske boje i lakove (vezivo).

INDUSTRIJSKA OTAPALA

Industrijska otapala su hlapljiva organska otapala različita sastava. Mnoga industrijska otapala vrlo su zapaljiva, otrovnih para i u smjesi sa zrakom lako eksplodiraju. Neka karakteristična i svakodnevna organska otapala su: etanol, metanol, kloroform, parafinsko ulje, jestivo ulje, benzen, vosak, aceton, itd.